Kvikasilfur - Wikipedia, frjálsa alfræðiritið

is.wikipedia.org/wiki/Kvikasilfur

Page Value

$ 0.1

Moz Rank BackLinks 0
Alexa Rank 0 Internal URL 258
Page Authority 0 External URL 12
Title Kvikasilfur - Wikipedia, frjálsa alfræðiritið
Description
Keywords
Domain is.wikipedia.org
IP 208.80.154.224 2620:0:861:ed1a::1
Path /wiki/Kvikasilfur
Location United States Virginia Ashburn Wikimedia Foundation Inc. (AS14907 Wikimedia Foundation Inc.)
Page Link Analyse
Internal URL
(258)
External URL
(12)
JavaScript File
  • /w/load.php?lang=is&modules=startup&only=scripts&raw=1&skin=vector
StyleSheet File
  • /w/load.php?lang=is&modules=ext.uls.interlanguage%7Cext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript%7Cext.wikimediaBadges%7Cskins.vector.styles.legacy%7Cwikibase.client.init&only=styles&skin=vector
  • /w/load.php?lang=is&modules=ext.gadget.graabot&only=styles&skin=vector
  • /w/load.php?lang=is&modules=site.styles&only=styles&skin=vector
Page Text
KvikasilfurÚrWikipediu,frjálsaalfræðiritinuJumptonavigationJumptosearch Kadmín GullKvikasilfurÞallín Ununbín EfnatáknHgSætistala80EfnaflokkurHliðarmálmurEðlismassi13534,0kg/m³HarkaEkkiviðeigandiAtómmassi200,59(2)g/mólBræðslumark234,32KSuðumark629,88KEfnisástand(við staðalaðstæður)VökviLotukerfiðKvikasilfurerfrumefnimeðefnatákniðHg(dregiðafgrískaorðinuhydrargyros,„vökvasilfur“)ogernúmer80ílotukerfinu.Þettaerþungur,silfraðurhliðarmálmursemereittafaðeinstveimfrumefnum(ogeinimálmurinn)semaðeruvökvarviðstofuhita(hittfrumefniðerbróm).Kvikasilfurernotaðíhitamæla,loftvogirogönnurvísindalegmælitæki.Þaðeryfirleittunniðúrsteintegundinnisinnóber(kvikasilfursúlfíð,HgS).Kvikasilfurerbaneitrað,heilaskaðandiefniogernotkunþessþvítakmörkuðmeðmengunarvarnarlögumímörgumlöndum.Efnisyfirlit1Almenneinkenni2Notkun3Saga4Tilvist5Efnasambönd6Samsætur7Varúðarráðstafanir8Heimild9TengillAlmenneinkenni[breyta|breytafrumkóða]Kvikasilfurerfrekarslæmurhitaleiðirengóðurrafleiðari.Kvikasilfurmyndarauðveldlegamálmblöndurviðnæstumallaalgengamálma,þarámeðalgull,álogsilfurenekkijárn.Öllþessimálmblendierukölluðamalgam.Þaðhefureinnigsamfelldavarmaþenslu,erekkieinshvarfgjarntogsinkogkadmínogleysirekkivetniúrsýrum.Algengoxunarstigþesseru+1og+2.Örfádæmiaf+3þekkjastþóeinnig.Notkun[breyta|breytafrumkóða]Kvikasilfureraðalleganotaðíframleiðsluáefnumtiliðnaðarogírafmagns-ografeindavörur.Þaðernotaðísumahitamæla,þásérstaklegaþásemþurfaaðmælahátthitastigmeðnákvæmni(salakvikasilfurshitamælaánlyfseðilservíðabönnuð).Önnurnoteru:Kvikasilfursblóðþrýstingsmælar(sumsstaðarbannaðir).Þíómersal,semerlífræntefnasambandsemnotaðersemrotvarnarefniíbóluefnioghúðflúrsblek.(Thiomersalíbóluefnum).Loftvogir,sveimdælur,rafhleðslumælar,ogmörgönnurrannsóknarstofutæki.Vegnaþessaðþaðerógagnsærogeðlisþungurvökvi,hentarkvikasilfurveltilþessaranota.Þrípunkturkvikasilfurs,-38.8344 °C,erfasturpunktursemnotaðurersemstaðalhitastigíalþjóðlegahitakvarðannITS-90.Ísumarafeindagaslampa,einsogtildæmiskvikasilfursgufuafriðla.Kvikasilfursgasernotaðíkvikasilfurlampa,ogsumneonskiltiogflúrperur.Kvikasilfurvareittsinnnotaðísamrunaferliíhreinsungull-ogsilfurgrýtis.Þettaferlierenniðkaðafgullnámumönnum(garimpeiros)viðAmasóníuvatnasvæðiðíBrasilíu.Kvikasilfurerennnotaðafsumumþjóðflokkumviðalþýðulækningarogísiðumsemaðgeturfaliðísérinnbyrðingu,innspýtingueðaaðþvíséstráðumhverfisinnandyra.Ýmisnot:kvikasilfursrofar,kvikasilfurskerfyrirnatrínhýdroxíð(vítissóda)ogklórframleiðslu,rafskautísumumtegundumrafgreiningar,kvikasilfursrafhlöður,hvata,illgresiseyða(framleiðsluhætt1995),skordýraeitur,amalgamfyllingar,ogvökvaspegilssjónauka.Saga[breyta|breytafrumkóða]KvikasilfurvarþekktmeðalKínverjaoghindúatilfornaoghefurfundistíegypskumgrafhýsumfrá1500f.Kr..ÍKína,IndlandiogTíbetvarkvikasilfurtaliðlengjalíf,lagabeinbrotoghaldamönnumviðgóðaheilsu.Forn-GrikkirnotuðukvikasilfurísmyrslogRómverjarnotuðuþaðísnyrtivörur.Íkringum500f.Kr.varfariðaðnotakvikasilfuríamalgömmeðöðrummálmum.Indverskaorðiðyfirgullgerðarlisterrassayanasemþýðir„vegurkvikasilfursins“.Gullgerðarmenntölduoftkvikasilfursemfyrstaefniðsemmyndaðiallaaðramálma.Hægtvaraðframleiðamismunandimálmameðþvíeinuaðbreytamagnioggæðumbrennisteinsíkvikasilfrinu.Hreinasturþessaramálmavargullogþurftikvikasilfurtilaðumbreytagrunn-(eðaóhreinum)-málmumígull.Þettavarmegintakmarkgullgerðarlistarhvortsemvartilefnislegseðaandlegsábata.Hgernútímaefnatáknkvikasilfurs.Þaðerdregiðaforðinuhydragyrum,semerlatneskstaðfæringágrískaorðinuύδράργυρος,hydragyrossemersamsettorðsemþýðirvatnogsilfur—þvíaðþaðervökvilíktogvatnensamtsilfurlitt.Íslenskaheitiðereinnigfengiðúrþessarimerkingugrískaorðsins.NokkrirþekktireinstaklingarhafalátistúrkvikasilfurseitrunogmáþarnefnatildæmiskonuMartinBormanns,einshelstaaðstoðarmansHitlers.EfniðvarnotaðíhattagerðíEnglandiogurðuhattagerðarmennalvarlegaveikirsemerhugsanlegaupprunienskamáltækisins„madasahatter“(„brjálaðureinsoghattari“).Tilvist[breyta|breytafrumkóða]KvikasilfursgrýtiKvikasilfurersjaldgæftefniíjarðskorpunniogfinnstannaðhvortsemhreinnmálmur(sjaldgæft)eðaísinnóber,korderoíti,livingstoníti,ogöðrumsteintegundum.Sinnóbereralgengustþeirra.Umþaðbil50%afheimsframleiðslukomafráSpániogÍtalíuogstórhlutiafþvísemeftirerfráSlóveníu,RússlandiogNorður-Ameríku.Þaðerunniðúrsinnóbermeðþvíaðhitaþaðíheitumloftstraumiogþéttasvogufuna.Jafnanfyrirþennanútdrátter:HgS+O2→Hg+SO2Efnasambönd[breyta|breytafrumkóða]Mikilvægustusöltineru:Kvikasilfur(I)klóríð(einnigþekktsemkalómelogerstundumennþánotaðílæknisfræði)Kvikasilfur(II)klóríð(semergríðarlegatærandi,þurrgufarogersvakalegteitur).Kvikasilfurfúlmínat(forsprengjasemnotaðerísprengiefni)Kvikasilfur(II)súlfíð(einnigþekktsemsinnóber,erkvikasilfursgrýtisemerennnotaðíaustrænnrilæknisfræði,eðaskærrauttsemerhágæðamálningarlitarefni).Kvikasilfur(II)seleníðsemerhálfmálmur.Kvikasilfur(II)tellúríðsemereinnighálfmálmur,ogKvikasilfurkadmíntellúríðsemernotaðíinnrauðaskynjara.Rannsóknirhafasýntframáaðhægteraðnotarafmagnsneistatilaðfáeðalgöstilaðmyndaefnasamböndmeðkvikasilfurgufu.ÞessumefnasamböndumerhaldiðsamanafvanderWaalskröftumogmynda,HgNe,HgAr,HgKr,ogHgXe.Lífrænkvikasilfursefnasambönderueinnigmikilvæg.Metýlkvikasilfurerhættulegtefnasambandsemfinnstvíðasemmengunarvaldurígrunnvatniogám.Samsætur[breyta|breytafrumkóða]TilerusjöstöðugarsamsæturkvikasilfursogerHg-202algengustþeirra(29,86%).LanglífustugeislasamsæturnareruHg-194semhefurhelmingunartímann444ár,ogHg-203með46,612daga.Flestarhinargeislasamsæturnarhafahelmingunartímaundireinumdegi.Varúðarráðstafanir[breyta|breytafrumkóða]Hreintkvikasilfurívökvaformierörlítiðeitrað,engufuformþess,efnasamböndogsölterubaneitruðogþvíhefurveriðhaldiðframaðþauvaldiheila-oglifrarskaðaviðinntöku,innönduneðasnertinguviðhúð.Aðalhættansemstafarafhreinukvikasilfrieraðviðstaðalþrýsting,villkvikasilfuroxastogverðaaðkvikasilfuroxíðiogefþaðerlátiðdrjúpaeðahreyfterviðþví,ýristþaðíörsmáadropa,semeykuryfirborðþessverulega.Kvikasilfurereitursemsafnastfyrirívefjumlíkamansogertekiðuppígegnumhúð,öndunar-,maga-oggarnavefi.Ólífræntkvikasilfurerminnaeitraðenlífrænefnasamböndþess(sameindirseminnihaldakolefni).Jafnvelþóþaðsémunminnaeitraðenlífrænefnasamböndþess,veldurhreintkvikasilfursamtsemáðurmiklumumhverfismengunar-oghreinsunarvandamálumvegnaþessaðkvikasilfurmyndarlífrænefnasamböndílífverum.Eitthættulegastaefnasambandkvikasilfurs,dímetýlkvikasilfur,ersvoeitraðaðaðeinsörfáirmíkrólítraráhúðgetavaldiðdauða.Heimild[breyta|breytafrumkóða]LosAlamosÞjóðrannsóknarstofan–KvikasilfurTengill[breyta|breytafrumkóða]WebElements.com–Kvikasilfur<imgsrc="//is.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1"alt=""title=""width="1"height="1"style="border:none;position:absolute;"/>Sóttfrá„https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvikasilfur&oldid=1637759“Flokkar:FrumefniHliðarmálmarLeiðsagnarvalTenglarEkkiskráð/urinnSpjallFramlögStofnaaðgangSkráinnNafnrýmiSíðaSpjallÚtgáfurexpandedcollapsedSýnLesaBreytaBreytafrumkóðaBreytingaskráMeiraexpandedcollapsedLeitFlakkForsíðaÚrvalsefniEfnisflokkarHandahófsvalinsíðaHjálpVerkefniðNýlegarbreytingarNýjustugreinarSamfélagsgáttPotturinnFjárframlögVerkfæriHvaðtengisthingaðSkyldarbreytingarHlaðainnskráKerfissíðurVaranlegurtengillSíðuupplýsingarVitnaíþessasíðuWikidatahluturPrenta/sækjaBúatilbókSækjaPDF-skráPrentvænútgáfaÍöðrumverkefnumWikimediaCommonsÁöðrumtungumálumAfrikaansአማርኛAragonésالعربيةالدارجةمصرىAsturianuAzərbaycancaБашҡортсаBasaBaliBikolCentralБеларускаяБеларуская(тарашкевіца)Българскиभोजपुरीবাংলাབོད་ཡིགBrezhonegBosanskiCatalàMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄کوردیCorsuČeštinaЧӑвашлаCymraegDanskDeutschދިވެހިބަސްΕλληνικάEmiliànerumagnòlEnglishEsperantoEspañolEestiEuskaraEstremeñuفارسیSuomiFøroysktFrançaisNordfriiskFurlanGaeilgeGàidhligGalegoAvañe'ẽગુજરાતીGaelg客家語/Hak-kâ-ngîHawaiʻiעבריתहिन्दीFijiHindiHrvatskiKreyòlayisyenMagyarՀայերենԱրեւմտահայերէնInterlinguaBahasaIndonesiaIdoItaliano日本語La.lojban.ქართულიKabɩyɛGĩkũyũҚазақшаಕನ್ನಡ한국어ПеремкомиKurdîКомиKernowekКыргызчаLatinaLëtzebuergeschЛаккуLimburgsLigureLombardLietuviųLatviešuMalagasyОлыкмарийMāoriМакедонскиമലയാളംМонголꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟमराठीКырыкмарыBahasaMelayuမြန်မာဘာသာЭрзяньمازِرونیNāhuatlPlattdüütschनेपालीनेपालभाषाNederlandsNorsknynorskNorskbokmålDinébizaadOccitanLivvinkarjalaଓଡ଼ିଆИронਪੰਜਾਬੀKapampanganPolskiPiemontèisپنجابیپښتوPortuguêsRunaSimiRomânăArmãneashtiРусскийसंस्कृतम्SarduSicilianuScotsDavvisámegiellaSrpskohrvatski/српскохрватскиසිංහලSimpleEnglishSlovenčinaSlovenščinaSoomaaligaShqipСрпски/srpskiSeelterskSundaSvenskaKiswahiliŚlůnskiதமிழ்తెలుగుТоҷикӣไทยTagalogTürkçeТатарча/tatarçaئۇيغۇرچە/UyghurcheУкраїнськаاردوOʻzbekcha/ўзбекчаVepsänkel’TiếngViệtWalonWinaray吴语ХальмгIsiXhosaייִדישYorùbáVahcuengh中文文言Bân-lâm-gú粵語BreytatenglumÞessarisíðuvarsíðastbreytt10.júní2019,klukkan22:38.TextinnergefinnútsamkvæmtCreativeCommonsTilvísun-DeilaEinsleyfi.Sjánánarínotkunarskilmálum.MeðferðpersónuupplýsingaUmWikipediuFyrirvararFarsímaútgáfaForritararTölfræðiYfirlýsingvegnavefkakna
is.wikipedia.org - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap