Ուրումչի - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան

hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B9%D5%AB

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 0 BackLinks 0
Alexa Rank 0 Internal URL 121
Page Authority 0 External URL 32
Title Ուրումչի - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան
Description
Keywords
Domain hy.wikipedia.org
IP 208.80.154.224 2620:0:861:ed1a::1
Path /wiki/Ուրումչի
Location ()
Page Link Analyse
Internal URL
(121)
External URL
(32)
JavaScript File
  • /w/load.php?lang=hy&modules=startup&only=scripts&raw=1&skin=vector
StyleSheet File
  • /w/load.php?lang=hy&modules=ext.cite.styles%7Cext.dismissableSiteNotice.styles%7Cext.graph.styles%7Cext.kartographer.style%7Cext.uls.interlanguage%7Cext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript%7Cext.wikimediaBadges%7Cmediawiki.page.gallery.styles%7Cskins.vector.styles.legacy%7Cwikibase.client.init&only=styles&skin=vector
  • /w/load.php?lang=hy&modules=ext.gadget.relatedIcons&only=styles&skin=vector
  • /w/load.php?lang=hy&modules=site.styles&only=styles&skin=vector
Page Text
43°49′21″ հս․ լ.87°36′45″ ավ. ե.HGЯOLՈւրումչիՎիքիպեդիայից՝ազատհանրագիտարանիցJumptonavigationJumptosearchԲնակավայրLua–իսխալ՝expandTemplate:template"lang-ug-arab"doesnotexist։Երկիր ՉինաստանՆերքինբաժանումTianshanDistrict?,SaybaghDistrict?,XinshiDistrict?,ShuimogouDistrict?,ToutunheDistrict?,DabanchengDistrict?,MidongDistrict?ևÜrümqiCounty?Մակերես13 783,1կմ²ԲԾՄ800մետրԲնակչություն▲3 112 559 մարդ(2010)[1]ԺամայինգոտիUTC+8ևXinjiangTime?Հեռախոսայինկոդ991Փոստայինինդեքսներ830000Ավտոմոբիլայինկոդ新AՊաշտոնականկայքurumqi.gov.cnՈւրումչիՎիքիպահեստումՈւրումչի(չինարենհեշտ.乌鲁木齐市,պինին:Ürümqi),ՉինաստանիՍինծիանշրջանիկենտրոնը։Բնակչությունըկազմումէ3,112,555մարդ՝2010թվականիտվյալներով,իսկտարածքը՝10,989.6քառ.կմ։Բովանդակություն1Կլիմա2Բնակչություն3Վարչականբաժանում4Բնակչություն5Պատկերասրահ6ԾանոթագրություններԿլիմա[խմբագրել|խմբագրելկոդը]Ուրումչիումկլիմանցամաքայինէ։Քաղաքըգտնվումէմիջերկրածովյանդաշտերիևանապատայինգոտում`ծովիմակերևույթից800մբարձրությանվրա։Հուլիսիմիջինջերմաստիճանը+24 °C(75 °F),հունվարին՝-12 °C(10 °F):Ամառըտաքևչորէ,ձմեռներըցուրտեն,ցրտաշունչ,քիչձյունով։Տարեկանմիջինջերմաստիճանը+7,4 °C(45,3 °F)է,տեղումներիմիջինքանակը՝300մմ։ ՋերմաստիճանիևտեղումներիտարեկանմիջինցուցանիշներըՈւրումչիումԱմիսհունվփետմարտապրմայհունհուլօգոսսեպհոկնոյդեկտարինբացարձակառավելագույնը(°C)−34,1−41,5−33,4−14,9−2,44,68,85−5−12,4−36,6−38,3−41,5միջինառավելագույնը(°C)−7,2−4,54,116,423,227,929,92923,113,62,9−4,712,8միջինջերմաստիճանը(°C)−12,1−9,3−0,510,41721,823,922,7178,4−1,5−9,47,4միջիննվազագույնը(°C)−15,9−13−45,411,816,618,717,211,63,8−4,9−12,92,9բացարձակնվազագույնը(°C)9,913,523,732,53740,94142,13730,519,215,642,1տեղումներիքանակը(մմ)8818292836201624221710236Բնակչություն[խմբագրել|խմբագրելկոդը]Բնակչության2010թվականիմարդահամարիտվյալներով,քաղաքիբնակչությունըկազմելէ3,112,559մարդ,որըՆախորդ՝2000թվականիմարդահամարիարդյունքներից49,51%-ով(2,081,834-ից)ավելիէ։Բնակչությանտարեկանմիջինաճըկազմումէ4,10%։2013թ.-իդրությամբ,Ուրումչիմշտական​​բնակչությունը3,5միլիոնմարդէ։Ուրուգիրիբնակչությունըսկսեցարագորենաճել1960-ականթվականներիցիվեր,երբտարածաշրջանումմեծզանգվածայինգործընթացէրսկսվել`Չինաստանի(Հան)արևելյանշրջաններիցվերաբնակեցնելունպատակով`տարածաշրջանիինտեգրումըՉինաստանիժողովրդիտաղանդավորմարդկանցմշակութայինեւլեզվականմիջավայրում։ՀաշվիառնելովՉԺՀհսկայականժողովրդագրականներուժը,այսծրագիրըհանգեցրեցքաղաքիևտարածաշրջանիբնակչությանէթնիկականպատկերացումներիզգալիփոփոխությունների։Եթե​​ավելիվաղUrumqi-ըփոքրիկՈւժիբնակավայրէր,ապաայժմդաիրականչինականմեգապոլիսէ։2000թ.Մարդահամարիտվյալներով,քաղաքիժամանակակիցէթնիկկազմիմեջչինացիներըգերակշռումեներկրիարևելքիբնակիչներից՝1-3-րդսերնդի75.3%-ը(1.567մլնմարդ),քաղաքիամենախոշորփոքրամասնությունըթուրքերենլեզվովխոսողտոհմիկույգուրներնեն,սակայննրանքկազմումենքաղաքիբնակչությանընդամենը12.8 %-ը(266հազարմարդ),որինհաջորդումենդունգանները(8.0 %կամ166հազար),ղազախները(2.3%կամ48հազարմարդ),մնացած1.6 %-ը(33հազ.Մարդ)օյրաթներ(կալմիկներ),այդթվում՝2603ռուս(0,13 %)և767թաթար(0,04 %)։Քաղաքիբնակիչներիշրջանումազնվականներըհիմնականումաթեիստներեն(հիմնականումչինացիները),երկրորդտեղումէիսլամը,որինհարումենույգուրներըr,դոնգանսներնուկազակները(միայնքաղաքիբնակչությանքառորդմասը)։Անցյալդարիկեսերիհամեմատզգալիորենփոփոխվելէնաևխոսակցականլեզուն.քաղաքըբացարձակապեստիրապետումէչինարենլեզվին,առանցորիիմացությանթուրքերենլեզվովխոսողտեղացիներնուղազախականներըդժվարանումենծառայողականպաշտոնյաներիհետշփվել։Ուրումչիումկալմիկականլեզվովտպագրվումենթերթերևամսագրեր,եթերենհեռարձակումհեռուստատեսայինևռադիոհաղորդումներ։Վարչականբաժանում[խմբագրել|խմբագրելկոդը]Ուրումչիքաղաքըբաժանվածէ7շրջանների,1թաղամասի։Քարտեզ#ԿարգավիճականվանումՀիերոգիֆներՊինինլեզու(Արաբերենտառատեսակ)լեզու(լատինականտառատեսակ)Բնակչություն(2003գին.)Տարածք(км²)Խտությունբնակչությանթիվը(/կմ²)Ուրբանիզացիոնկենտրոն1ՇրջանՏյանշան天山区TiānshānQūتىيانشانرايونىTiyanshanRayoni490,0001712,8652ՇրջանՍայբագ沙依巴克区ShāyībākèQūسايباغرايونىSaybaghRayoni450,0004221,0663ՇրջանՍինշի新市区XīnshìQūيېڭىشەھەررايونى‎YéngisheherRayoni390,0001432,7274ՇրջանՇիիմոգու水磨沟区ShuǐmògōuQūبۇلاقتاغرايونىBulaqtaghrayoni180,000921,957քաղաքատիպավաններ5ՇրջանՏոուտունխե头屯河区TóutúnhéQūتۇدۇڭخابارايونىTudungxabaRayoni120,0002764356ՇրջանԴաբանչան达坂城区DábǎnchéngQūداۋانچىڭرايونىDAvanchyngRayoni40,0005,18887ՇրջանՄիդուն米东区MǐdōngQūمیدونگرايونىMidongRayoni290,0003,59456գյուղականբնակավայրեր8ՎարչաշրջանՈւրումչի乌鲁木齐县WūlǔmùqíXiànئۈرۈمچىناھىيىسىÜrümchiNahiyisi80,0004,33218Բնակչություն[խմբագրել|խմբագրելկոդը]ՏարիԲնակչություն20002 262 786 մարդ[2]20103 112 559 մարդ[1]Պատկերասրահ[խմբագրել|խմբագրելկոդը]ԴիվոպուօդանավակայանԱրտաքինօղակաձևճանապարհԾանոթագրություններ[խմբագրել|խմբագրելկոդը]↑1,01,1SixthNationalPopulationCensusofthePeople'sRepublicofChina↑FifthNationalPopulationCensusofthePeople'sRepublicofChina    ԹեմատիկկայքերGeoNames·OpenDirectoryProjectԲառարաններևհանրագիտարաններԲրիտանիկա(օնլայն)·Լարուսի·Մեծկատալոնական·TreccaniՉափորոշչայինվերահսկողությունGND: 4215400-5·VIAF: 124315112·WorldCatVIAF: 124315112<imgsrc="//hy.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1"alt=""title=""width="1"height="1"style="border:none;position:absolute;"/>Ստացվածէ«https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Ուրումչի&oldid=7840494»էջիցԿատեգորիաներ:ԲնակավայրերայբբենականկարգովՉինաստանիքաղաքներՄետաքսիճանապարհիբնակավայրերԹաքցվածկատեգորիաներ:PageswithscripterrorsՎիքիպեդիա:ՎիքիդատայիհայերենչթարգմանվածտարրերպարունակողհոդվածներՎիքիպեդիա:ՀոդվածներՎիքիտվյալներիցաղբյուրներովԲնակավայրերառանցփոստայինինդեքսինշմանԳրաֆիկներովէջերPageswithmapsՆավարկմանցանկԱնձնականգործիքներԴուքչեքմտելհամակարգՔննարկումՆերդրումներՍտեղծելմասնակցայինհաշիվՄուտքգործելԱնվանատարածքներՀոդվածՔննարկումՏարբերակներexpandedcollapsedԴիտումներըԿարդալԽմբագրելԽմբագրելկոդըԴիտելպատմությունըԱվելինexpandedcollapsedՈրոնելՆավարկումԳլխավորէջԿատեգորիաներՊատահականհոդվածՆորէջերԸնթացիկիրադարձություններՄասնակցելԷությունըԽորհրդարանՎերջինփոփոխություններՕգնությունՆվիրաբերելԳործիքներԱյստեղհղվողէջերըԿապվածփոփոխություններՍպասարկողէջերՄշտականհղումԷջիվիճակագրությունՄեջբերելայսէջըՎիքիտվյալներիտարրՏպել/արտահանելՍտեղծելգիրքՆերբեռնելորպեսPDFՏպելուտարբերակԱյլնախագծերումՎիքիպահեստԱյլլեզուներովAcèhAfrikaansالعربيةAsturianuAzərbaycancaتۆرکجهБашҡортсаБеларускаяБългарскиবাংলাབོད་ཡིགBrezhonegБуряадCatalàMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄НохчийнCebuanoČeštinaЧӑвашлаCymraegDanskDeutschΕλληνικάEnglishEsperantoEspañolEestiEuskaraفارسیSuomiFrançaisFryskGaeilge客家語/Hak-kâ-ngîעבריתहिन्दीHrvatskiMagyarBahasaIndonesiaÍslenskaItaliano日本語ქართულიGĩkũyũҚазақша한국어KurdîКыргызчаLatinaLadinoЛезгиLietuviųLatviešuMalagasyМонголमराठीBahasaMelayuمازِرونیNederlandsNorsknynorskNorskbokmålOccitanИронਪੰਜਾਬੀPolskiپنجابیپښتوPortuguêsRomânăРусскийСахатылаSicilianuScotsSrpskohrvatski/српскохрватскиSimpleEnglishSlovenčinaSlovenščinaСрпски/srpskiSvenskaதமிழ்ไทยTagalogTürkçeТатарча/tatarçaئۇيغۇرچە/UyghurcheУкраїнськаاردوOʻzbekcha/ўзбекчаTiếngViệtWinaray吴语მარგალურიVahcuengh中文文言Bân-lâm-gú粵語ՓոխելհղումներըԱյսէջըվերջինանգամփոփոխվելէ19Մարտի2021-իժամը13:22-ին:ՏեքստըհասանելիէՔրիեյթիվՔոմոնսՀղման-Համանմանտարածմանթույլատրագրիներքո,առանձինդեպքերումհնարավորենհավելյալպայմաններ։Մանրամասնություններիհամարայցելեք՝Օգտագործմանպայմաններ։ԳաղտնիությանքաղաքականությունՎիքիպեդիայիմասինՀրաժարագրերՏեսքըբջջայինովԾրագրավորողներՎիճակագրությունծոոկիեհայտարարություն
hy.wikipedia.org - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap