Los fouten op die kunnen optreden wanneer u zich bij uw Adobe-account aanmeldt met Facebook, Google of Apple (aanmelding via sociale media)

helpx.adobe.com/nl/x-productkb/global/resolve-social-sign-in-errors.html

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 7 BackLinks -1
Alexa Rank -1 Internal URL 67
Page Authority 70 External URL 0
Title Los fouten op die kunnen optreden wanneer u zich bij uw Adobe-account aanmeldt met Facebook, Google of Apple (aanmelding via sociale media)
Description Kom te weten hoe u fouten kunt oplossen die mogelijk optreden wanneer u zich bij uw Adobe-account aanmeldt met Facebook, Google of Apple. Los de volgende fouten op: 'U hebt de Facebook-app van Adobe geen toestemming gegeven' en 'Apps, websites en games inschakelen'.
Keywords MAX2019
Domain helpx.adobe.com
IP 104.123.154.168 104.123.154.139 2600:1406:6c00::17cc:911b 2600:1406:6c00::17cc:913b
Path /nl/x-productkb/global/resolve-social-sign-in-errors.html
Location United States California San Jose Akamai International B.V. (AS20940 Akamai International B.V.)
Page Link Analyse
Internal URL
(67)
External URL
(0)
JavaScript File
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/headIE.fp-8bbe9a4eee8062afe68ae276ac39e4ed.js
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/head.fp-708e64f3024b3872af42b32eadb26e05.js
StyleSheet File
  • https://use.typekit.net/glm4yoq.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/main/clientlibs.fp-51619fc8402e1710f3092a8f3420db4f.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/article3Components/clientlibs.fp-a4034ed8ee001f6a038f663f1db33dbc.css
Page Text
FoutenoplossenmetaanmeldenbijAdobe-accountmetFacebook,GoogleofAppleZoekenLaatstbijgewerktop2021-05-13FoutenoplossendiekunnenoptredenwanneeruzichbijuwAdobe-accountaanmeldtmetFacebook,GoogleofApple(aanmeldingviasocialemedia).Wiltueeneenvoudigeremanieromuaantemelden? Gebruikde Adobe-appvooraccounttoegang omuveiligaantemeldenzondereenwachtwoord.AanmeldenbijAdobemeteensociaalaccountnietmogelijk|IkhebgeentoegangmeertotmijnsocialeaccountUkonueerderbijuwAdobe-account aanmeldenmetFacebook,GoogleofApple(socialeaccount).Ukuntuwsocialeaccountnunietmeergebruikenomuaantemeldenofuhebtgeentoegangmeertotuwsocialeaccount.OplossingMelduaanmetuwAdobeIDen-wachtwoord.UwAdobeIDishete-mailadresdataanuwsocialeaccountisgekoppeld.HebtuuwAdobeID-wachtwoordnietingesteld? Volgdeonderstaandestappenomuwwachtwoordintestellenalsuuwmobielenummerofalternatievee-mailadresaanuwAdobe-accounthebttoegevoegd.VoeruwAdobeIDinopdepaginaAanmeldenenklikdanopDoorgaan.Apple-ID-gebruiker?Somszietualleeneennepe-mailadreswanneeruzichmetAppleaanmeldtbijverschillendeservices.GanaardeApple-instellingenopuwiPhone/iPadomhetechtee-mailadresvanuwApple-IDoptehalen.KlikopUwwachtwoordopnieuwinstellenenvolgdeinstructiesophetscherm.MelduaanbijuwAdobe-accountmetdeAdobeIDenhetwachtwoorddatuzojuisthebtingesteld.Opmerking:UkuntzichaanmeldenenuwaccountbeherenmetuwAdobeIDenwachtwoord.Fout'UhebtdeAdobeFacebook-appnietgemachtigd'.UontvangtdezefoutalsuervoorhebtgekozenzichaantemeldenbijuwAdobe-accountmetFacebook,envervolgensAnnulerenhebtgeselecteerdinplaatsvanDoorgaanals<uwnaam>(zoalsopdeafbeeldingrechtsonder). OplossingKlikopdeaanmeldingspaginaopDoorgaanmetFacebook,voeruwFacebook-gegevensinenselecteerDoorgaanals<uwnaam>.Fout:UhebtdeFacebook-appvanAdobegeentoestemminggegevenSelecteerDoorgaanals<uwnaam>inplaatsvanAnnulerenBericht:Apps,websitesengamesinschakelenUontvangtditberichtalsuinFacebookdeinstellinghebtuitgeschakeldwaardoorFacebooknietmetandereappskancommuniceren. OplossingSelecteerinhetberichtvensterInschakelen.Volgdeaanwijzingenophetscherm. BrowseropentnietwanneeruzichbijeenAdobe-appprobeertaantemeldenBrowseropentnietwanneeruzichbijeenAdobe-appprobeertaantemelden.OplossingMelduaanmetuwAdobeIDenhetwachtwoordvandeAdobe-app. UwAdobeIDishete-mailadresdataanuwsocialeaccountisgekoppeld.HebtuuwAdobeID-wachtwoordnietingesteld? Volgdeonderstaandestappen:Ganaardepagina AanmeldenvanhetAdobe-account.Kiesuwsocialeaccount(Facebook,GoogleofApple)omuaantemelden.OndervindtuproblemenbijhetaanmeldenmetuwsocialeaccountopdeAdobe-accountpagina?Zie AanmeldenbijAdobemeteensociaalaccountnietmogelijk|Ikhebgeentoegangmeertotmijnsocialeaccount.KieshetgedeelteWachtwoordenbeveiliging inhetlinkerdeelvensterenklikopWachtwoordinstellen. Volgdeinstructiesophetscherm. GaterugnaardeAdobe-appwaarmeeuzichprobeerdeaantemelden.VoeruwAdobeIDinenklikdanop Doorgaan.VoerhetwachtwoordindatuhebtingesteldenklikdanopDoorgaan.Ubentnuaangemeld. Opmerking:UkuntzichaanmeldenenuwaccountbeherenmetuwAdobeIDenwachtwoord.MeergerelateerdeinformatieAanmeldenmetuwsocialeaccountProblemenmetaanmeldenbijAdobe-accountoplossenAanmeldenzonderwachtwoordAanmeldenbijjeaccountAanmeldenAccountbeherenSnellekoppelingenAlleuwlidmaatschappenweergevenJelidmaatschappenbeherenJuridischekennisgeving   |   OnlineprivacybeleidVraaghetdecommunityVragenstellenenantwoordkrijgenvanexperts.NuvragenContactmetonsopnemenEchtehulpvanechtemensen.Nustarten^ NaarbovenLanguageNavigationLanguageNavigationKiesjeregioAlseenregiowordtgeselecteerd,wordtdetaalen/ofdecontentgewijzigdopAdobe.com.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverige
helpx.adobe.com - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap