Einde levensduur voor Adobe Shockwave

helpx.adobe.com/nl/shockwave/shockwave-end-of-life-faq.html

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 7 BackLinks -1
Alexa Rank -1 Internal URL 70
Page Authority 70 External URL 0
Title Einde levensduur voor Adobe Shockwave
Description Veelgestelde vragen over einde levensduur Shockwave
Keywords ShockwavePlayer
Domain helpx.adobe.com
IP 104.123.154.168 104.123.154.139 2600:1406:6c00::17cc:911b 2600:1406:6c00::17cc:913b
Path /nl/shockwave/shockwave-end-of-life-faq.html
Location United States California San Jose Akamai International B.V. (AS20940 Akamai International B.V.)
Page Link Analyse
Internal URL
(70)
External URL
(0)
JavaScript File
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/headIE.fp-8bbe9a4eee8062afe68ae276ac39e4ed.js
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/head.fp-708e64f3024b3872af42b32eadb26e05.js
StyleSheet File
  • https://use.typekit.net/glm4yoq.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/main/clientlibs.fp-51619fc8402e1710f3092a8f3420db4f.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/article3Components/clientlibs.fp-a4034ed8ee001f6a038f663f1db33dbc.css
Page Text
EindelevensduurvoorAdobeShockwaveZoekenLaatstbijgewerktop2021-05-03VeelgesteldevragenovereindelevensduurAdobeShockwaveMetingangvan9april2019wordtAdobeShockwavePlayerenisdeShockwave-spelervoorWindowsnietmeerbeschikbaaromtedownloaden.BedrijvenmetbestaandeEnterprise-licentiesvoorAdobeShockwaveontvangenondersteuningtothunhuidigecontractenaflopen.AdobeShockwaveiseenbrowsergebaseerdmultimediaplatformvoorinteractievetoepassingenenvideogames.DebeëindigingvanShockwavePlayervoorWindowsisdelaatstestapineenprocesvanmeerderejaren:AdobeDirector,eenontwerptoolvoorShockwave-content,werdop1februari2017beëindigdendeShockwavePlayervoormacOSop1maart2017.AdobezalviaCreativeCloudeenuitgebreidesettoolsvoorhetmakenvancontentblijvenaanbieden,waaronderAdobeAnimatevoorhetontwerpenvaninteractievecontentvoormeerdereplatforms,zoalsHTML5Canvas,WebGLenFlash/AdobeAIR.ZiedeVeelgesteldevragenhierondervoormeerinformatie. Naarmatetechnologieënzichontwikkelenenhetgebruikvanmobieleapparatenistoegenomen,isinteractievecontentverhuisdnaarplatformszoalsHTML5CanvasenWebGLenishetgebruikvanShockwaveafgenomen.Metingangvan9april2019isShockwavePlayervoorWindowsnietmeerbeschikbaaromtedownloaden.Adobeaccepteertvanaf9april2019geenETLA-enEULA-overeenkomstenmeervoorShockwave.Ondersteuningvoorindividueleklanteneindigtop9april2019.KlantenmetEULA-distributielicentiesontvangenondersteuningtothunjaarcontractafloopt.Enterprise-klantenontvangenondersteuningtotheteindevanhuncontractenin2022.Adobemeldtditnualomklantendegelegenheidtegevenzichvoortebereidenopdeverandering.DebeëindigingvanShockwavePlayervoorWindowsisdelaatstestapineenprocesvanmeerderejaren:AdobeDirector,eenontwerptoolvoorShockwave-content,werdop1februari2017beëindigdendeShockwavePlayervoormacOSop1maart2017.InhuntijdwarenAdobeDirectorenShockwaveeenkrachtigeoplossingvoorhetmakenenafspelenvanwebgebaseerdeanimatie-engamecontent.MetCreativeCloudbiedtAdobeeenuitgebreidetoolsetvoormodernewebcontent,prototypingenontwerp,waaronder: AdobeAnimatevoorhetontwerpenvanmultimediacontentvoorHTML5Canvas,WebGL,Flash/AdobeAIRenanderewebgebaseerdeplatformen AdobeXDvoorhetontwerpenvanmobieleenwebgebaseerdegebruikerservaringenenhetmakenvanprototypesAdobeDreamweavervoorhetontwerpen,coderenenpublicerenvanresponsievewebsitesvoorbrowsersenmobieleapparaten AndereCreativeCloud-toepassingendiealgemeenwordengebruiktinanimatie-enontwerpworkflowszijnAdobePhotoshop en AdobeIllustrator. AanmeldenbijjeaccountAanmeldenAccountbeherenSnellekoppelingenAlleuwlidmaatschappenweergevenJelidmaatschappenbeherenJuridischekennisgevingen   |   OnlineprivacybeleidShockwavePlayer<BekijkalleappsLerenenondersteuningVraaghetdecommunityVragenstellenenantwoordkrijgenvanexperts.NuvragenContactmetonsopnemenEchtehulpvanechtemensen.Nustarten^ NaarbovenLanguageNavigationLanguageNavigationKiesjeregioAlseenregiowordtgeselecteerd,wordtdetaalen/ofdecontentgewijzigdopAdobe.com.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverige
helpx.adobe.com - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap