Leren en ondersteuning voor Adobe Acrobat Reader

helpx.adobe.com/nl/nl/support/reader.html

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 7 BackLinks -1
Alexa Rank -1 Internal URL 95
Page Authority 70 External URL 0
Title Leren en ondersteuning voor Adobe Acrobat Reader
Description Aan de slag met Adobe Acrobat Reader. Hier vindt u tutorials, de gebruikershandleiding, antwoorden op veel gestelde vragen, en het community-forum help.
Keywords DC Reference
Domain helpx.adobe.com
IP 104.123.154.168 104.123.154.139 2600:1406:6c00::17cc:911b 2600:1406:6c00::17cc:913b
Path /nl/nl/support/reader.html
Location United States California San Jose Akamai International B.V. (AS20940 Akamai International B.V.)
Page Link Analyse
Internal URL
(95)
External URL
(0)
JavaScript File
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/headIE.fp-8bbe9a4eee8062afe68ae276ac39e4ed.js
  • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bluebird/3.3.4/bluebird.min.js
  • https://www.adobe.com/etc.clientlibs/globalnav/clientlibs/base/feds.js
StyleSheet File
  • https://use.typekit.net/glm4yoq.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/theme.fp-05d2716e9bbf62214fb361f37d164ae0.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/publish.fp-93f3690d5989a2ae8a6bdba21ba3d141.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/help/components/pages/product-hub/clientlibs.fp-01a6985a1ac5f56b9a30068970003354.css
Page Text
AcrobatReaderDCLerenenondersteuningAandeslagHandboekGratisproefversieNukopenLerenenondersteuningvoorAdobeAcrobatReaderZoekenZieNieuwinAcrobatReaderDC voormeerinformatie!AandeslagVinddownloads,krijghulpbijuwlidmaatschapenleerdebasisprincipes.HandboekSnellerantwoordkrijgenenstapsgewijzeinstructies.TipsvoorhetoplossenvanproblemenenhelpDownloaden,installeren,bijwerkenHoekanikReaderdownloadeneninstalleren?UkuntReaderdownloadenvanafadobe.com.OntvangstapsgewijzeinstructiesoverdeinstallatievanReaderopWindows ofMacOS.WaaromwordtReadernietgeïnstalleerd?DeinstallatievanReaderbestaatuittweestappen.Problemenmetdownloaden,installatieenupdatesoplossen voorReader.KanikeeneerdereversievanReaderdownloaden?Ja.UkunteerdereversiesvanReaderdownloadenvanafadobe.com.Maaralsudenieuwstebeveiligingsupdateswiltbenutten,kuntubeterdenieuwsteversieinstalleren.WaaromwordiksteedsgevraagdomReaderbijtewerken?AdobewerktReaderbijomuwsysteemtebeschermentegenkwaadaardigeaanvallendoormiddelvanPDF-bestanden.Alsumeerdereupdateberichtenontvangt,zorgerdanvoordatdenieuwsteupdatevolledigwordtgeïnstalleerd.DubbelklikophetInstallatieprogrammavoorReaderdatuhebtgedownloadomdeinstallatietevoltooien.VoorinformatieoverhetinschakelenvanautomatischeupdatesleestuAutomatischeupdates|Acrobat,Reader.Ikhebeenupdatefoutontvangen.Watmoetikdoen?HetverwijderenenopnieuwinstallerenvanReaderisvaakgenoegomupdatefoutenteverhelpen.VoorhulpraadpleegtuéénvandezeartikelenoverhetoplossenvanproblemenvoorWindows ofMacOS.VeelvoorkomendeproblemenWaaromwordtmijnPDF-bestandnietafgedrukt?VolgdestappeninditartikelvoorhetoplossenvanafdrukproblemenbijPDF-bestanden.WaaromkanikmijnPDF-bestandnietopenen?ErzijnveelfactorenwaardooreenPDF-bestandinReadernietwordtgeopend.Omdehoofdoorzaakvanditprobleemoptesporen,leestuhetartikelKanPDF-bestandnietopenen.WaaromwordteenPDF-bestandophetwebnietgeopendofwordtdezeonjuistweergegeven?Veelwebbrowsers,zoalsChrome,FirefoxenSafari,makennugebruikvanhuneigenPDF-viewerinplaatsvandeAdobePDF-invoegtoepassing.VoordebesteresultatenconfigureertuuwbrowservoorgebruikvandeAdobePDF-invoegtoepassingomPDF-bestandenonlineteopenen.VoorhetoplossenvandemeestvoorkomendeweergaveproblemenmetPDF-bestandenvolgtudestappeninProblemenmethetweergevenvanPDF-bestandenophetweboplossen.WaaromwordenPDF-bestandennietgeopendinReaderinWindows10?Windows10gebruiktMicrosoftEdgevoorhetopenenvanPDF-bestanden.LeerinplaatsdaarvanmeeroverAcrobatofReaderdestandaardeigenaarvanPDF-bestandenmaken.KanikeenPDF-bestandbewerken?AlsuPDF-bestandenwiltbewerken,moetupgradenuitvoerennaarAcrobatDC.ZievoormeerinformatiePDF-bestandenbewerken.CommunityMeedoenaandeconversatie.Hetmuse-communityforumvanReaderPopulaireverwanteforumsAcrobatDocumentCloudPDF-servicesAdobeSignVerwanteapps&servicesDocumentCloudAdobeSignAcrobatExportPDFMobieletelefoonAcrobatReaderAdobeScanBekijkalleappsAcrobatReaderDC<BekijkalleappsLerenenondersteuningAandeslagHandboekVraaghetdecommunityVragenstellenenantwoordkrijgenvanexperts.NuvragenContactmetonsopnemenEchtehulpvanechtemensen.Nustarten^ NaarbovenWasdezepaginanuttig?JaNeeGeenreactieVerzendenDooropVerzendenteklikken,gaatuakkoordmetdeGebruiksvoorwaardenvanAdobe.LanguageNavigationLanguageNavigationKiesjeregioAlseenregiowordtgeselecteerd,wordtdetaalen/ofdecontentgewijzigdopAdobe.com.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverigeLanguageNavigationLanguageNavigationKiesjeregioAlseenregiowordtgeselecteerd,wordtdetaalen/ofdecontentgewijzigdopAdobe.com.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverige
helpx.adobe.com - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap