Adobe Creative Cloudi juhised ja tugi

helpx.adobe.com/content/help/ee/et/support/creative-cloud.html

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 7 BackLinks -1
Alexa Rank -1 Internal URL 122
Page Authority 70 External URL 0
Title Adobe Creative Cloudi juhised ja tugi
Description Alustage Adobe Creative Cloudi kasutamist. Leidke õpetused, kasutusjuhend, vastused korduma kippuvatele küsimustele ja kogukonna foorumi tugi.
Keywords AdobeCreativeCloud MAX2019 Reference
Domain helpx.adobe.com
IP 104.123.154.168 104.123.154.139 2600:1406:6c00::17cc:911b 2600:1406:6c00::17cc:913b
Path /content/help/ee/et/support/creative-cloud.html
Location United States California San Jose Akamai International B.V. (AS20940 Akamai International B.V.)
Page Link Analyse
Internal URL
(122)
External URL
(0)
JavaScript File
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/headIE.fp-8bbe9a4eee8062afe68ae276ac39e4ed.js
  • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bluebird/3.3.4/bluebird.min.js
  • https://www.adobe.com/etc.clientlibs/globalnav/clientlibs/base/feds.js
StyleSheet File
  • https://use.typekit.net/glm4yoq.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/theme.fp-05d2716e9bbf62214fb361f37d164ae0.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/publish.fp-93f3690d5989a2ae8a6bdba21ba3d141.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/help/components/pages/cloud-hub/clientlibs.fp-2187689c7eedef0d05c895dcf27f0fea.css
Page Text
AdobeCreativeCloudUurigelähemaltFotoGraafilinedisainIllustratsioonVideoKASUTAJALIIDES-KASUTAJAKOGEMUS3DjaARSotsiaalmeediaEttevõteteleVõrrelgepaketteÕppiminejatugiOstkekoheAdobeCreativeCloudijuhisedjatugiOtsiLugegeCreativeCloudrakendustekasutamisekohta Apple'iM1kiibigaarvutitesjaopsüsteemilmacOSBigSur.AlustageOmandagepõhiteadmisedjaalustageomaesimestprojektiÕpetusedLeidkeoskustetäiendamisejuhisedsihtrühmadelealatesalgajatestkuniekspertideni.KasutusjuhendKiiredvastusedjasammsammulisedjuhendid.Adminallikad:EttevõteMeeskonnadHaridusasutusedSeotudrakendusedjateenusedAdobePhotoshopAdobeIllustratorAdobeInDesignMobiilAdobeIllustratorDrawAdobePhotoshopSketchAdobeCaptureVaadakekõikirakendusiTõrkeotsingjatugiAllalaadiminejainstallimineKuidasallalaadidajapaigaldadaCreativeCloudi?Omarakendusedsaate allalaadida CreativeCloudiveebisaidilt.ViibakuvamisellogigesisseomaAdobekontolejavaligesiisomarakenduselevastavnupp Laadialla või Installi.Lisateavetleiatejaotisest CreativeCloudirakendusteallalaadimine.MiksmaeisaaomaCreativeCloudirakendustinstallida?Lahendusitõrke„paigaldamineebaõnnestus“korralvaadakejaotisestTõrge:CreativeClouditöölauarakendus–„paigaldamineebaõnnestus“.Muudeallalaadimise,paigaldamisejauuendamisegaseotudprobleemidekorralvaadakesedaallalaadimisejapaigaldamisetõrkeotsingujuhendit.KasmasaanallalaadidaCreativeCloudiprooviversiooni?Jah!MistahesCreativeCloudirakenduseprooviversioonisaateallalaadidaCreativeCloudiveebilehelt.ProoviversiooniallalaadimisekslogigesisseomaAdobeIDjasalasõnaga.Vaadake,kuidas laadidaallajapaigaldadaCreativeCloudiprooviversioon.KuidasmahanginomaAdobeIDjaparooli?LugegeneidlihtsaidlahendusilevinudAdobeIDjasisselogimiseprobleemidekohta,ettaastadaligipääsomakontole.KasmasaanpaigaldadaCreativeCloudimõnesteisesarvutis?TeilonvõimaluspaigaldadaCreativeCloudirakendusikunikahtearvutisse.KuisoovitepaigaldadaCreativeCloudirakendustkolmandassearvutisse,peateselledesaktiveerimamõnesvarasemasarvutis.ÕppigerohkemCreativeCloudirakendusteaktiveerimisejainaktiveerimisekohta.Kasvajatevajateabi?Vaadakelisateavetallalaadimis-japaigaldusvõimalustekohta.KontohaldamineKuidassaanmamuutaomaparooli?LogigesisseomaAdobekontole omaAdobeIDjaparooliga.SeejärelvaligevahelehtTurvalisusjaprivaatsusningvaligeMuudajaotisesParool. Kasunustasiteomasalasõna?Õppige,kuidassedalähtestadajamuuta.Kuidassaanmuutaendakrediitkaardiandmeid?Lugege,kuidas värskendadaomakrediitkaardiandmeidjaarveldusteavet.Kuidasuuendadavõimuutaliikmesust?CreativeCloudiplaanidevahetamineonlihtne.Järgigeplaaniuuendamiseksvõimuutmiseks(ainultinglisekeeles)sedasammsammulistjuhendit.Minuprooviversioonaegubvarsti.Kuidasmasedavahetan?Prooviversioonivahetaminetasuliseliikmesusevastuonlihtne.Järgigesedasammsammulistjuhendit,etuuendadajaalustadaliikmesust.Kuidasmatühistanliikmesusejamisjuhtubsiismufailidega?Kuikatkestateliikmesuse,saabteiljätkuvaltollaligipääsCreativeClouditasutahüvedelejamistahesseadmessesalvestatudfailidele.Teilpuudubligipääsrakendusteleegaenamikuleteenustelejapilveteenusemahtväheneb2GB-ni.Lugege,kuidas tühistadaomaCreativeCloudiliikmesust ja mõistaAdobe'itellimusetingimusi.Endiseltvajateabi?Lisateavetleiatejaotisest konto,arveldamisejaplaanigaseotudvastused.PilveteenusedMisasionCreativeClouditöölauarakendus?CreativeClouditöölauarakendusonkeskneasukoht,kustsaabhallatapaljusidrakendusijateenuseid,sealhulgasteieCreativeCloudiliikmesust.Õppige,kuidaslaadidaallarakendusi,jagadafaile,leidapiltejapaljumuud.Kuidaspilvesfailesalvestada?TeieCreativeCloudkontosisaldabsalvestausmahtuandmetepilveshoidmiseks,võimaldadesteiligastseadmestvõiarvutistfailidelejuurdepääseda.Etteadasaada,kuipaljusalvestusmahtuteilon,vaadakejaotistPilveteenusesalvestusmahukontrollimine.MisasjadonCreativeClouditeegid?CreativeClouditeegidvõimaldavadteiljuurdepääsedaloomingulistelevahenditelejaneidorganiseeridajajagada.Kuidassedateha,vaadakesellestkokkuvõtlikustõpetusest,VahenditehaldamineCreativeClouditeekideabil.LisateabesaamiseksvtCreativeClouditeegid.KuidaslisadafonteteenusestAdobeFonts?LugegeKuidaslisadafonteAdobeFontsteenusest,etneedoleksidsaadavalkõigisteieCreativeCloudirakendustes.MisonAdobeAssetLink?AdobeAssetLinklihtsustabsisuloomiseprotsessisloojatejaturundajatevahelistkoostööd.SeeühendabAdobeExperienceManagerivahendid(AEMvahendid)CreativeClouditöölauarakendustegaInDesign,PhotoshopjaIllustrator.AdobeAssetLinkipaneelvõimaldabsisuloojatelpääsedajuurdeAEM-ivahenditessesalvestatudsisulejasedamuuta,ilmaetnadpeaksidlahkumaomatuttavatestloomerakendustest.LisateavetleiatejaotisestAdobeAssetLink.Haridus-,meeskonna-jaettevõtteversioonKuidaskasutadaCreativeCloudiharidusasutuselunastuskoodiga?MingejaotisseCreativeCloudiliikmesuselunastaminejajärgigesealseidjuhiseid,kuidasluuaendaleAdobekontovõisellelesisselogida,etlunastadaomaost.LisateavetvaadakejaotisestSeerianumbrid,lunastuskoodidjatootekoodid|Õpilase-jaõpetajaversioonid.SoetasinjustCreativeCloudiõpilaseversiooni.Millestpeaksinalustama?Proovigemõndaneistkiirõpetustest,misonloodudspetsiaalseltõpilastejaoks,etandaõppimiseleheahüppelaud.KustsaadaabiCreativeCloudettevõtteversioonipuhul?Dokumentatsiooni,tööriistad,uuendusedjapaljumuudleiatejaotisestEttevõttejuhisedjatugileht.KussaadarohkemteavetCreativeCloudimeeskonnaversioonikasutamisekohta?VtCreativeCloudimeeskonnaversioon(lõppkasutajad),etteadasaada,kuidaslaadidaallajapaigaldadaomaesimenerakendus,kasutadaCreativeClouditöölauarakendustjapaljumuud.AbiCreativeCloudimeeskonnaversioonihaldamiselleiatejaotisestCreativeCloudimeeskonnaversioon(administraatorid).LevinudprobleemidKuidaslahendadapiiratudjuurdepääsuviga?Kasutagepiiratudjuurdepääsuparandustööriista,kuisaateveateate„TeiejuurdepääsAdoberakendustelevõiteenustelevõibollapiiratud.”Miksmasaanveateate,misütleb,etminuarvutispuuduvadWindowsiuuendusedMicrosoftilt?Alates2016aastajuuniväljaandestkasutavadCreativeCloudrakendusednüüdMicrosoftiVisualC++2015käitusaegu.SellemuudatusegaseosesvõibollanõutavuuendusteinstallimineteieWindowsopsüsteemile.MikstulebCreativeCloudrakendusekasutamisekssisselogida?Tepeateomakontolelitsentsikontrollimiseksperioodiliseltsisselogima–kuupõhistelkasutajateliga30päevajäreljaaastapõhistelkasutajateliga99päevajärel.Samutiontarvississelogida,kuilaaditeallavõiuuendateCreativeCloudrakendusi.LisateabesaamiseksvtAdobeCreativeCloud'irakendusteaktiveeriminejainaktiveerimine.MiksminuCreativeCloudrakenduseiavane?Kuiteierakenduskuvabpöörlevakettavõitühjavalgeekraani,proovigeprobleemilahendamisekssellesartiklisolevaidlahendusi.MikslõpetasCreativeClouditeekidepaneeltöötamise?KuitemõnetõrkeotsingukäiguseemaldatejapaigaldateuuestiCreativeClouditöölauarakenduse,siisvõibteekidepaneelCreativeClouditöölauarakenduseseeslakatatöötamast.Proovigeprobleemillahendamisekskasutadasellesartikliskirjeldatudvõimalust.KogukondLiitugevestlusega.CreativeCloudikogukonnafoorumPopulaarsedCreativeCloudialamfoorumidFailidehostimine,sünkrooniminejakoostööCreativeCloudrakendusetootearendusetagasisideLisadCreativeCloudiKKKAdobeCreativeCloud<VaadakekõikirakendusiÕppiminejatugiAlustageKasutusjuhendÕpetusedKüsigekogukonnaltEsitageküsimusijasaageekspertideltvastuseid.KüsigekoheVõtkemeiegaühendustTõelineabitõelisteltinimestelt.Alustagekohe^ TagasiülesKasseelehtolikasulik?JahEiKommentaareeioleEsitaKlõpsatesEsita,nõustutejärgmisega:Adobekasutustingimused.LanguageNavigationLanguageNavigationValigeomapiirkondSaidilAdobe.compiirkonnavaliminemuudabkeeltja/võisisu.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverigeLanguageNavigationLanguageNavigationValigeomapiirkondSaidilAdobe.compiirkonnavaliminemuudabkeeltja/võisisu.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverige
helpx.adobe.com - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap