Oriente Medio - Wikipedia, a enciclopedia libre

gl.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio

Page Value

$ 0.1

Moz Rank BackLinks 0
Alexa Rank 0 Internal URL 354
Page Authority 0 External URL 44
Title Oriente Medio - Wikipedia, a enciclopedia libre
Description
Keywords
Domain gl.wikipedia.org
IP 208.80.154.224 2620:0:861:ed1a::1
Path /wiki/Oriente_Medio
Location United States Virginia Ashburn Wikimedia Foundation Inc. (AS14907 Wikimedia Foundation Inc.)
Page Link Analyse
Internal URL
(354)
External URL
(44)
JavaScript File
  • /w/load.php?lang=gl&modules=startup&only=scripts&raw=1&skin=vector
StyleSheet File
  • /w/load.php?lang=gl&modules=ext.cite.styles%7Cext.uls.interlanguage%7Cext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript%7Cext.wikimediaBadges%7Cmediawiki.page.gallery.styles%7Cskins.vector.styles.legacy%7Cwikibase.client.init&only=styles&skin=vector
  • /w/load.php?lang=gl&modules=ext.gadget.PortalClass%2Ccharinsert-styles&only=styles&skin=vector
  • /w/load.php?lang=gl&modules=site.styles&only=styles&skin=vector
Page Text
OrienteMedioNaGalipedia,aWikipediaengalego.SaltarataanavegaciónSaltaráprocuraOrienteMedioMapadoOrienteMedio(verde).Países18LinguasLinguasoficiaisÁrabePersaTurcoKurdoAzaríHebraicoGregoInglésFrancésLinguasnonoficiais/linguasrecoñecidasBaluchiLurishGilakiMazandaraniTurcománZazakiYiddishXudeoespañolArmenioTalishXeorxianoSomalíKabardinoAramaicoTuroyoLazZonashorariasUTC+2:00,UTC+3:00,UTC+3:30,UTC+4:00,UTC+4:30CidadesmáisgrandesIstambulOCairoTeheránBagdadRiadCoñécesecomoOrienteMedio(enárabe:الشرقالأوسط)unharexióndosuroestedeAsiaquevaidendeSiriaataafronteirairano-afgá,pasandopolapenínsuladeArabia.HistoricamentefoionomeconqueosprimeirosxeográfoseuropeosmodernosdesignaronosterritoriossituadosnabeiralestedomarMediterráneo.CoincidíaaproximadamentecosfronteirasoccidentaisdoImperioOtomán,eporestemotivoasvecesincluíaapenínsuladosBalcáns.AcomezosdoséculoXX,faciaseunusomáisrestrinxidodestadenominación,comprendendoosactuaisestadosdeTurquía,Siria,oLíbano,Israel,PalestinaeExipto.Peroaevoluciópolíticaposteriorásegundaguerramundialfixoquenaactualidadeabranguetaménoutrosestadosdemaioríamusulmá,desdeoMagrebatéIraqeSudán,asícomoIránemesmoAfganistánePaquistán.Contodo,osestadosincluídosvaríansegundoocontextodereferencia,opuntodevistautilizado,etc.[1]OnomedeOrienteMedioutilízasepormediodaexpresióninglesaMiddleEast,queserefireaunhadivisióndoOrienteanticuada,peroquetralacaídadoimperioOtománsefixomáisusadaeninglésetraducidaanumerosaslinguas.OusodaexpresiónOrienteMediorecibiucríticaspoloseueurocentrismoimplícito[2][3]Algúnsmediosdecomunicacióncontemporáneosutilizanestaexpresióntantoparaospaíseseuropeoscomononeuropeos,oquecontrastacoadesignaciónsimilar,Mashreq,queseutilitaespecialmenteencontextosdelinguaárabe[4].Pordiversosmotivosestaéunhadaszonasconmáisconflitosxeopolíticosdomundo.Moitosautoresdestacanqueofactorcausantedaconflictividadefoiareparticióndasposesiónsotomásdespoisdaprimeiraguerramundial,candosepredeterminouotrazadodasfronteiraseonacementodoestadodeIsrael.Outrofactoréacantidadederecursosnaturais,comoopetróleo.DuranteoséculoXXOrienteMedioviviuvariosconflitosderelevancia:catroguerrasárabe-israelís,aguerraentreIraqeIrán,aguerradoGolfonassúasdiferentesetapas,aguerracivildoLíbano,earevoluciónislámicadeKhomeinienIrán,conimportantesrepercusiónsparatodoomundomusulmán.Arelixiónislámicaénaactualidademaioritarianarexión.Índice1Etimoloxíaehistoriadotermo1.1Críticaeambigüidadenouso2Xeografía2.1Relevo3Historia4Economía5Cultura5.1Artesplásticasearquitectura5.2Danza6Demografía6.1Gruposétnicos6.2Migración7Galeríadeimaxesdecidades8Notas9Véxasetamén9.1Bibliografía9.2Outrosartigos9.3LigazónsexternasEtimoloxíaehistoriadotermo[editar|editarafonte]OOrienteMediotradicionaleoGranOrienteMedioconcibidopolaAdministraciónBush.MapadoOrienteMedio.Mapafísicodazona.Otermo«OrienteMedio»teríaorixebritánica,xaqueéunhatraduciónliteraldoinglés"MiddleEast",orixinándosenosanos1850probablementerelacionadocoaBritishIndiaOffice.[5]ConsidérasequeéuntermoeurocéntricoxaquedefineunharexiónenvirtudedasúasituaciónconrelaciónaEuropa:aunhadistanciamedianaeendirecciónaOriente(entreopróximoeoafastadoOriente).OtermofíxoseamplamentecoñecidocandooestrategonavalestadounidenseAlfredThayerMahan[6]ousouen1902paraidentificararexiónentreArabiaeaIndiabritánica.Poresaépoca,oImperiobritánicoeoImperiorusodisputábanseainfluenciaenAsiaCentral,rivalidadequesecoñeceucomooGranXogo.Mahandeusecontanonsódaimportanciaestratéxicadarexión,senóntaménadoseunúcleo,ogolfoPérsico.[7][8]ManhanetiquetouaáreaaoredordogolfoPérsicocomo«OrienteMedio»eafirmouque,despoisdacanledeSuez,eraoterritoriomáisimportanteparaqueGranBretañapuidesecontrolaroavancerusocaraáIndia.[9]Usouotermonoseuartigo"ThePersianGulfandInternationalRelations"(«OgolfoPérsicoeasrelaciónsinternacionais»),publicadoensetembrode1902nodiariobritánicoNationalReview.OOrienteMedio,sepodoadoptaruntermoquenuncavin,undíanecesitaráasúaMalta,oseuXibraltar,édicir,oseuenclavebritániconogolfoPérsico.Aforzanavaltenavantaxedamobilidade,ocaltraeconsigooprivilexiodasausenciastemporais;peronecesitaatoparencadaescenariodeoperaciónsbasesestablecidasparareparacións,provisiónse,encasodedesastre,paraaseguridade.AMariñaRealBritánicadeberíaterafacilidadedeconcentrarasúaforza,sechegaaocasión,enAden,IndiaeogolfoPérsico.[10]OartigofoireimpresoenTheTimesefoiseguidoenoutubroporunhaseriedevinteartigostitulados"TheMiddleEasternQuestion",escritosporsirIgnatiusValentineChirol.Neles,Chirolexpandíoadefiniciónde«OrienteMedio»paraincluír«aquelasrexiónsdeAsiaqueseestendenataoslímitesdaIndiaouseaproximanaela».Caraaofinaldaserie,en1903,TheTimeseliminouascomillasaousarotermo.[11]Nosanos1930,osbritánicosestableceroncomopartedoseuexércitoo"ComandodoOrienteMedio"conbasenoCairo.Ataasegundaguerramundial,erafrecuentechamarOrientePróximoácostalestedoMediterráneoeExtremoOrienteásproximidadesdaChina.[12]En1946fúndaseenWashingtonDCo"InstitutodoOrienteMedio"comouncentroculturalparaasuntosárabes,turcos,hebreos,persas,afgánsepaquistanís,entreoutros,gañandodifusióninternacionalotermo"OrienteMedio".[13]Críticaeambigüidadenouso[editar|editarafonte]OtermoOrienteMediofoicriticadopoloseueurocentrismo,poloquetermoscomoAsiaOccidental(ousudoccidental)foróngañandoaceptaciónenmoitostraballosacadémicosenoutrasáreas.AlgunhasdisciplinasacadémicascomoaarqueoloxíaeahistoriaantigacontinúanusandootermoOrientePróximo(verAntigoOrientePróximo)peronamaioríadetemasimponselargamenteotermoOrienteMedio.CandoterminaaprimeiraguerramundialecaeoImperioOtomán(ocalestabacomunmenteidentificadocotermoPróximoOriente),emerxeunnovomundoislámicoecomezanausarseambostermosindistintamenteeapareceaambigüidadeentreeles.En1957,ogobernoestadounidensefaiusooficialdotermoMiddleEastestendéndootanlonxecomoPaquistánporunhabandaeLibiaeataEtiopíapolooutro,[14]contodoen1958,odepartamentodeEstadoredefinearexiónequiparándoaaosuroestedeAsiamáisExiptoerecoñecendoqueostermosNearEasteMiddleEastsonintercambiables.[15]EnalemánNaherOsten(PróximoOriente)estágañandomáisaceptaciónqueMittlererOsten;igualmenteenlinguaseslavascomoorusoondeБлижнийВосток(BlizhniyVostok)tenmáisaceptaciónqueСреднийВосток.NoutrosidiomasaambigüidadedogalegoOrienteMedio/OrientePróximorepíteseenfrancés:Moyen-Orient/Proche-Orient,italiano:MedioOriente/VicinoOriente,árabe:الشرقالأوسطAsh-sharq-l-awsat/شرقأدنى,turco:OrtaDoğu/YakınDoğu,persa:خاورمیانهKhāvarmiyāneh/خاورنزدیک,hebreo:המזרחהתיכוןMizraj-Ha-Tijon/המזרחהקרובeaofinaléconstatableverqueenrealidadecadaidiomatenunhaformaparaambasacepcións.Xeografía[editar|editarafonte]ComposicióndeOrienteMedioDebidoadiferenzasdecriterioáhoradedefiniraáreaxeográficaquecomprende,estaseríaamáximainterpretacióndeOrienteMedio:EstadosaosurdoCáucasoArmenia,AcerbaixánPróximoOriente(MarMediterráneo):Anatolia(Turquía)ChipreSiria,Líbano,XordaniaIsrael,Palestina(FranxadeGazaeCisxordania)Sinaí(Exipto)CostadoMarVermelloEritrea,DjibutiArabiaSaudita,IemenEstadosdoGolfoPérsicoOmán,EmiratosÁrabesUnidos,Bahréin,Qatar,KuwaitIraq,IránRelevo[editar|editarafonte]OmonteAraratDasht-eKavirograndesertodesaldoIránOOrienteMediotenprincipalmenteáreasderelevobaixo,aíndaquealgunhaszonasdeTurquía,IráneIemensonmoimontañosas.OAnatoliaatópaseentredúascadeasmontañosas:PontuseTaurus.OmonteArarat,enTurquía,tenunhaalturade5.165 metros,eomáisaltonarexión,omonteDamavand,nasmontañasElburzdeIrán,tenunhaalturade5.610 metros.[16]OsmontesZagrosatópanseenIrán,naáreadasúafronteiraconIraq.EnvariasrexiónsdoIemenaselevaciónsexcedenos3.700 metros,easterraselevadasesténdenseaolongodoMarVermellocaraaoLíbano.OcentrodeIrándivídeseendúasconcasconlagosdesalocasionais:onorteDasht-eKavir(Grandesertodesal),eaosurDasht-eLut.Ademais,haiunhafallaxeolóxicaaolongodoMarVermello,conzonasriftquecreandepresiónsestruturaisconáreasporbaixodoniveldomar.[17]OmarMorto,situadonafronteiraentreaCisxordania,IsraeleXordania,esta418 metrosporbaixodoniveldomar,oqueoconvertenopuntomáisbaixodasuperficieterrestre.[18]Historia[editar|editarafonte]Artigoprincipal:HistoriadoOrienteMedio.OMontedoTemplodeXerusalénOOrienteMediotradicionaleoGranOrienteMedioconcibidopolaadministraciónBush.SituadanaunióndeEurasiaeÁfrica,entreomarMediterráneoeoocéanoÍndico,estazonaécentrodeasuntosdeimportanciamundialnosámbitosestratéxico,económico,político,culturalerelixioso.CoñecemosahistoriadestarexiónsobretodopolosescritosdoAntigoTestamentoedoshistoriadoresgregos,epolasescavaciónsarqueoloxíaqueselevanfacaendodesdeoséculoXIX.Azonaestápoboadadesdeo8000a.C.,comoprobanosrestosarqueolóxicosdeXericó.Aolongodahistoria,ospaísesdestapartedomundoamiúdoexperimentaronosmesmoscambios.Porexemplo,asconquistasdoimperiopersa,deAlexandreoGrandeedoislam.Posteriormenteformoupartedoimperiootománedascoloniasbritánicas.Foiocentroespiritualdaigrexaortodoxa,doislam,doxudaísmo,xadidismo,mitraísmo,zoroastrismo,maniqueísmoeafebahá'í.AhistoriamodernadeOrienteMediocomezoudespoisdaprimeiraguerramundial,candooimperiootomán,quesealioucosvencidos(aspotenciascentrais),foidivididoenmoitasnaciónsindependentes.OutrosacontecementosdecisivosnestatransformaciónforonoestablecementodoestadodeIsraeloano1948eodeclivedaspotenciaseuropeascomooReinoUnidoeFrancia,queforonparcialmentesuplantadaseninfluenciapolanaciónmáispoderosadomomento,osEstadosUnidosdeAmérica.NoséculoXX,aconsiderablereservadepetróleonarexiónconferiulleazonaunhanovaimportanciaestratéxicaeeconómica.Aextracciónmasivadepetróleocomezouaoredorde1945,enArabiaSaudita,Irán,Kuwait,Iraq,enosEmiratosÁrabesUnidos.[19]Asreservasestratéxicasdepetróleo,especialmenteenArabiaSauditaeIrán,sondasmáisgrandesdomundoeaOPEPestádominadapolospaísesdoOrienteMedio.DuranteaGuerrafría,OrienteMediofoiescenariodaloitaideolóxicaentreasdúassuperpotencias,EstadosUnidoseaUniónSoviética,quecompetíanporinfluenciaealiados.Desdeofinaldasegundaguerramundial,arexióntivoperíodosderelativapazetolerancia,interrompidosconconflitoseguerrascomoforónaguerradoGolfo,aguerradeIraq,oconflitoárabe-israelíeprogramanucleardeIrán.Economía[editar|editarafonte]AeconomíadeOrienteMediooscilaentreospaísesmáispobresdarexión,comooIemen,ásnaciónsmáisdesenvolvidas,comoArabiaSaudita.En2007,segundodatosdeCIA,mantívoseunhataxadecrecementopositiva,xaqueconténasmaioresreservasdepetróleo]domundo.OstrespaísesconmaiorPIBen2006sonQatar(36.632dólares),EmiratosÁrabesUnidos(34.109dólares)eKuwait(20.886dólares).AestruturaeconómicadospaísesdeOrienteMediosondiferentesnosentidodequementresalgunhasnaciónssonsódependentesdeexportarpetróleoeosseusderivados(ArabiaSaudita,EAUeKuwait),outrosteñenunhagranbaseeconómica(TurquíaeExipto).AsactividadeseconómicasdeOrienteMedioson:petróleoeosseusderivados,aagricultura,ocultivodealgodón,aindustriatéxtil,aelaboracióndeprodutosfeitosdecoiro,fabricacióndeequipamentobélico(armas,municións,tanques,submarinos,mísiles).Aactividadebancariaétaménunsectorimportantedaeconomía,especialmentenosEAUeBahrein.Oturismo,coaexcepcióndeTurquíaeExipto,nonestáexplotadocompletamente.Nosúltimosanos,ospaísescomezaronaterungrannúmerodeturistas,xaqueosseusgobernosmellorarónasinfraestruturasdascidades,sobretodoenDubainosEAUondeosturistascrecenacase10%anual.Cultura[editar|editarafonte]Narexiónfálanselinguasdafamiliaindoeuropea,afroasiáticaeárabe.Esteidiomapredominanaliteraturacultaeéalinguadarelixiónmaioritarianazona,oislam,aíndaquehaicrentesxudeusecristiáns.Artesplásticasearquitectura[editar|editarafonte]ApinturanoantigoExipto.ApinturaenMesopotamiaePersiaArteislámicaDanza[editar|editarafonte]ARaksSharkiرقصشرقي(BailedaOdalisca)chamadaDanzaárabeouDanzadoventre,éunhadasmáisantigasdomundo.Assúasorixesexactassonincertas,perocombinaelementosdasdanzasdeOrienteMedioedonortedeÁfrica.Odabkelibanéseosbailesdosdervichesturcostaménsonpopularesforadosseuspaísesdeorixe.Demografía[editar|editarafonte]Gruposétnicos[editar|editarafonte]VariasetniaserelixiónsdoOrienteMedionoséculoXIX.OsárabesconstitúenogrupoétnicomáisgrandedoOrienteMedio,seguidoporvariospobosiranianoselogoporgruposdefalaturca(turcos,azeríeseturcomanosiraquís).Osgruposétnicosautóctonosdarexióninclúen,ademaisdosárabes,arameos,asirios,baloches,bérberes,coptos,drusos,grecochipriotas,xudeus,kurdos,luros,mandaeos,persas,samaritanos,shabaks,tatasezazas.Osgruposétnicoseuropeosqueformanunhadiásporanarexióninclúenalbaneses,bosniacos,circasianos(incluídoskabardinos),tártarosdeCrimea,gregos,franco-levantinos,italo-levantinoseturcomanosiraquís.Entreoutraspoboaciónsmigrantesatópansechineses,somalís,filipinos,indios,indonesios,paquistanís,paxtuns,romaníeseafroárabes.Migración[editar|editarafonte]"AmigraciónsempresupuxounimportantepasoparaaspresiónsdomercadodetraballonoOrienteMedio.Duranteoperíodocomprendidoentreosanos70e90,osestadosárabesdoGolfoPérsico,enparticular,proporcionaronunharicafontedeempregoparatraballadoresdeExipto,IemeneospaísesdoLevante,mentresEuropaatraeraamozostraballadoresdepaísesdonortedeÁfricadebidoáproximidadeeaolegadodoslazoscoloniaisentreFranciaeamaioríadosestadosdonortedeÁfrica."[20]SegundoaOrganizaciónInternacionalparaasMigracións,hai13millónsdeemigrantesdeprimeiraxeraciónprocedentesdenaciónsárabesnomundo,doscales5,8residennoutrospaísesárabes.Osexpatriadosdepaísesárabescontribúenácirculacióndecapitalfinanceiroehumanonarexióneimpulsandexeitoimportanteodesenvolvementorexional.En2009ospaísesárabesrecibironuntotalde35.1millónsdedólareseningresosdefluxoseasremesasenviadasaXordania,ExiptoeLíbanodoutrospaísesárabessondun40ao190porcentosuperioresaosingresoscomerciaisentreesteseoutrospaísesárabes.[21]EnSomalia,aguerracivilde1986aumentouconsiderablementeotamañodosexpatriadossomalís,xaquemoitosdossomalísmellorformadosfóronseaospaísesdoMedioOriente,asícomoaEuropaeAméricadoNorte.OspaísesnonárabesdoOrienteMediocomoTurquía,IsraeleIrántaménestánsuxeitosaimportantesdinámicasmigratorias.Galeríadeimaxesdecidades[editar|editarafonte]AbuDhabi–EAUAmman–XordaniaAncara–TurquíaBagdad–IraqBeirut–LíbanoOCairo–ExiptoDamasco–SiriaDoha–QatarDubai–EAUIstambul–TurquíaXerusalén–IsraelCidadedeKuwait–KuwaitManama–BahrainAMeca–ArabiaSauditaAbha–ArabiaSauditaMascate–OmánNicosia–ChipreRamala–PalestinaSaná–IemenTabriz–IránTeherán–IránTelAviv–IsraelNotas[editar|editarafonte]↑EnciclopèdiaCatalana,SAU(ed.)."Orient".L'Enciclopèdia(encatalán).Consultadoo5deoutubrodo2015. ↑"RedrawingAmericanCartographiesofAsia"Arquivado23deoutubrode1999enWaybackMachine.,artigodeEllaShohat,CityUniversityofNewYork(eninglés).↑"TheMiddleEast,inwhoseworld?"Arquivado18deoutubrode2013enWaybackMachine.,artigodeHassanHanafi,NordicSocietyforMiddleEasternStudies(eninglés).↑Anderson,EwanW.,WilliamBayneFisher(2000):TheMiddleEast:GeographyandGeopolitics.Routledge.Páx.12–13(eninglés).↑Beaumont,Peter,GeraldH.Blake,J.MalcolmWagstaff(1988).TheMiddleEast:AGeographicalStudy.DavidFulton.p. 16. ↑Koppes,C.R.(1976)."CaptainMahan,GeneralGordonandtheoriginoftheterm"MiddleEast"".MiddleEastStudies12:p.95–98. ↑Melman,Billie.TheCambridgeCompaniontoTravelWriting:6TheMiddleEast/ArabiaArquivado25dexullode2011enWaybackMachine.,CambridgeCollectionsOnline.RetrievedJanuary8,2006.↑Palmer,MichaelA.GuardiansofthePersianGulf:AHistoryofAmerica'sExpandingRoleinthePersianGulf,1833-1992.NewYork:TheFreePress,1992.ISBN0-02-923843-9p.12-13.↑Laciner,Dr.Sedat."IsThereaPlaceCalled'theMiddleEast'?Arquivado06deoutubrode2015enWaybackMachine.",TheJournalofTurkishWeekly,June2,2006.RetrievedJanuary10,2007.↑Adelson,Roger.LondonandtheInventionoftheMiddleEast:Money,Power,andWar,1902-1922.NewHaven:YaleUniversityPress,1995.ISBN0-300-06094-7p.22-23↑Adelson,Roger(1995).LondonandtheInventionoftheMiddleEast:Money,Power,andWar,1902-1922..YaleUniversityPress.ISBN0-300-06094-7.↑Davison,RodericH.(1960)."WhereistheMiddleEast?".ForeignAffairs38:p.665–675. ↑Held,ColbertC.(2000).MiddleEastPatterns:Places,Peoples,andPolitics.WestviewPress.p.7.ISBN0-8133-8221-1.↑Davison,RodericH.(1960)."WhereistheMiddleEast?".ForeignAffairs38(4):665–675.doi:10.2307/20029452↑"'NearEast'isMideast,WashingtonExplains".TheNewYorkTimes.1958-08-14.http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70E10FC3D59127A93C6A81783D85F4C8585F9&scp=1&sq='Near%20East'%20is%20Mideast,%20Washington%20Explains&st=cse.Retrieved2009-01-25↑Beaumont,Peter,GeraldH.Blake,J.MalcolmWagstaff(1988).TheMiddleEast:AGeographicalStudy.DavidFulton.p. 19. ↑Sweeney,JerryJ.,WilliamR.Walter.LawrenceLivermoreNationalLaboratory,ed."PreliminaryDefinitionofGeophysicalRegionsfortheMiddleEastandNorthAfrica"(PDF).Arquivadodendeoorixinal(PDF)o27denovembrode2007.Consultadoo14deabrilde2017. ↑NASA(ed.)."ASTERImageGallery:TheDeadSea".Arquivadodendeoorixinalo06dexullode2011.Consultadoo14deabrilde2017. ↑GoldschmidtJr.,Arthur(1999).AConciseHistoryoftheMiddleEast.WestviewPress.p. 8. ↑Hassan,Islam;Dyer,Paul(2017)."TheStateofMiddleEasternYouth".TheMuslimWorld(eninglés):107. |data-acceso=require|url=(Axuda)↑"IOMIntraregionallabourmobilityinArabregionFactsandFigures(English)"(PDF).Archived(PDF)fromtheoriginalon2011-04-30.Retrieved2012-10-31.Véxasetamén[editar|editarafonte]WikimediaCommonstenmáiscontidosmultimedianacategoría:  OrienteMedioBibliografía[editar|editarafonte]Adelson,Roger(1995).LondonandtheInventionoftheMiddleEast:Money,Power,andWar,1902-1922.YaleUniversityPress.ISBN 0300060947. Anderson,R.,Seibert,R.,&Wagner,J.(2006).PoliticsandChangeintheMiddleEast(8ªed.).Prentice-Hall. Barzilai,Gad.,KliemanAharon.,ShidloGil(1993).TheGulfCrisisanditsGlobalAftermath.Routledge.ISBN 0-415-08002-9. Barzilai,Gad.(1996).Wars,InternalConflictsandPoliticalOrder.StateUniversityofNewYorkPress.ISBN 0-7914-2943-1. Beaumont,Peter,GeraldH.Blake,J.MalcolmWagstaff(1988).TheMiddleEast:AGeographicalStudy.DavidFulton. GoldschmidtJr.,Arthur(1999).AConciseHistoryoftheMiddleEast.WestviewPress. Outrosartigos[editar|editarafonte]OrienteOrientePróximoExtremoOrienteMashrekMagrebLevantemediterráneoGranOrienteMedioLigazónsexternas[editar|editarafonte]HistoriaImperialdoOrienteMedio.AnimacióncoasucesióndeconquistadoreseImperiosquetomaronOrienteMedio.(eninglés)ObservatoriodeOrienteMedio.PublicacióntrimestralsobreaactualidadenoOrienteMedio.(encastelán)Controldeautoridades:Q7204WorldCatVIAF:173199948BNCF:29715BNF:11941591fEBID:IDGeoNames:6269133GiantBomb:3035-1904GND:4068878-1HDS:024655LCCN:sh85090501MAG:3651065TGN:7001526IdentificadoresMeSH:D008877MeSH:Z01.252.245.500<imgsrc="//gl.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1"alt=""title=""width="1"height="1"style="border:none;position:absolute;"/>Traídodesde"https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oriente_Medio&oldid=5858305"Categorías:OrienteMedioXeografíadeAsiaCategoríasocultas:Wikipedia:PáxinasconreferenciassenURLecondatadeaccesoWikipedia:PáxinasqueusanligazónsmáxicasISBNArtigosquetodaWikipediadeberíater(máisde30kB)ArtigosquetodaWikipediadeberíater(Historiaexeografía)MenúdenavegaciónFerramentaspersoaisNonaccedeuaosistemaConversaContribuciónsCrearunhacontaAccederaosistemaEspazosdenomesArtigoConversaVariantesVistasLerEditarEditarafonteVerohistorialMáisProcuraNavegaciónPortadaPortaldacomunidadeATabernaActualidadeCambiosrecentesArtigosdecalidadePáxinaaleatoriaAxudaDoazónsFerramentasPáxinasqueliganconestaCambiosrelacionadosPáxinasespeciaisLigazónpermanenteInformacióndapáxinaCitarestapáxinaElementodeWikidataImprimir/exportarCrearunlibroDescargarcomoPDFVersiónparaimprimirNoutrosproxectosWikimediaCommonsOutraslinguasAfrikaansAlemannischአማርኛAragonésالعربيةܐܪܡܝܐمصرىAsturianuAzərbaycancaتۆرکجهБашҡортсаБеларускаяБеларуская(тарашкевіца)БългарскиभोजपुरीBanjarবাংলাBrezhonegBosanskiБуряадCatalàMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄НохчийнکوردیCorsuČeštinaЧӑвашлаCymraegDanskDeutschZazakiडोटेलीΕλληνικάEnglishEsperantoEspañolEestiEuskaraEstremeñuفارسیSuomiVõroFøroysktFrançaisArpetanFryskGaeilgeGagauz贛語KriyòlgwiyannenGàidhlig𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺Hausaעבריתहिन्दीFijiHindiHrvatskiMagyarՀայերենInterlinguaBahasaIndonesiaIlokanoГӀалгӀайÍslenskaItaliano日本語PatoisJawaქართულიTaqbaylitKabɩyɛភាសាខ្មែរಕನ್ನಡ한국어ПеремкомиКъарачай-малкъарRipoarischKurdîKernowekLatinaLadinoLëtzebuergeschLimburgsLombardLietuviųLatviešuMalagasyMinangkabauМакедонскиമലയാളംМонголमराठीBahasaMelayuMirandésမြန်မာဘာသာمازِرونیPlattdüütschनेपालीनेपालभाषाNederlandsNorsknynorskNorskbokmålNouormandOccitanИронਪੰਜਾਬੀKapampanganNorfuk/PitkernPiemontèisپنجابیپښتوPortuguêsRomânăTarandíneРусскийРусиньскыйSarduSicilianuScotsDavvisámegiellaSrpskohrvatski/српскохрватскиTaclḥitSimpleEnglishSlovenčinaSlovenščinaAnarâškielâChiShonaSoomaaligaShqipСрпски/srpskiSesothoSeelterskSundaSvenskaKiswahiliதமிழ்తెలుగుไทยTürkmençeTagalogTürkçeXitsongaТатарча/tatarçaУдмуртئۇيغۇرچە/UyghurcheУкраїнськаاردوOʻzbekcha/ўзбекчаVènetoTiếngViệtWest-VlamsWalonWinarayWolof吴语ייִדישZeêuws中文文言Bân-lâm-gú粵語EditarasligazónsAúltimaedicióndestapáxinafoio2desetembrode2021ás09:00.TodootextoestádispoñiblebaixoalicenzaCreativeCommonsrecoñecementocompartirigual3.0;pódenseaplicartermosadicionais.Consulteostermosdeusoparaobtermáisinformación.Wikipedia®éunhamarcarexistradadaWikimediaFoundation,Inc.,unhaorganizaciónsenfinslucrativos.PolíticadeproteccióndedatosAcercadeWikipediaAdvertenciasVistamóbilDesenvolvedoresEstatísticasDeclaracióndecookies
gl.wikipedia.org - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap